Mgr. Eva Kloudová

podpora výuky ZŠ Chrast

Kritéria hodnocení a klasifikace

Kritéria hodnocení a klasifikace pro školní rok 2020/2021

písemné práce (v elektronické ŽK váha známky 2)*

  • vždy předem ohlášené po každé kapitole
  • žák vždy ví, jaké učivo bude písemná práce obsahovat, otázky otevřené i testové
  • hodnocení probíhá pomocí bodového systému (za otázkou je vždy uveden nejvyšší možný počet bodů), žák zná stupnici hodnocení
  • pokud žák chybí, píše vždy druhou hodinu předmětu po svém návratu do školy

ústní zkoušení (v elektronické ŽK váha známky 2)*

může být alternativou pro písemnou práci, nebo také jako oprava písemné práce

křížovky

a)      vypracovaná a odprezentovaná na aktuální téma učiva (v elektronické ŽK váha známky 3)*

b)      luštění zadané křížovky (v elektronické ŽK váha známky 1)

Minutovka (v elektronické ŽK váha známky 2)*

Příprava mluvního cvičení na zadané téma na dobu jedné minuty a jeho prezentace

Projekty (v elektronické ŽK váha známky 3)*

    Práce na projektech ve škole i domácí příprava podle přesně zadaných technických i obsahových kritérií, následná prezentace před třídou

Referáty (v elektronické ŽK váha známky 1)*

Krátké seznámení s aktualitou nebo zajímavostí na téma související s probíraným učivem.

Prezentace (v elektronické ŽK váha známky 2)*

Připravené a prezentované zajímavosti na téma související s probíraným učivem.

Aktivita v hodině (v elektronické ŽK váha známky 1)

V průběhu výuky se mohou žáci setkat s těmito formami práce a ověřování znalostí a dovedností, není však dané, že se musí objevit u každého žáka všechny. Vyučující si stanoví, které z daných aktivit budou povinné pro všechny žáky a které budou dobrovolné.

U aktivit označených * je vždy možnost opravy. Oprava je umožněna 2 týdny po rozdání opravených prací, nebo po prezentaci, či zkoušení. Prodloužení termínu po konzultaci s vyučujícím.

V opravných „písemkách“ budeme zařazovat obě možnosti zadání:

  1. 1.       stejné zadání otázek při ověřování tématu, kde téma nenabízí tvorbu jiných otázek
  2. 2.       otázky modifikované v rámci tématu – otázky se stejnou náročností

Pokud bude zadaná práce a žák ji nevypracuje např. projekt, křížovka, referát atd. bude v elektronické žákovské zapsané N a zapsáno do poznámek následující sdělení:

1. zadání nevypracoval/a, možnost opravy ….. 2.  podruhé nevypracoval/a zadání.

U některých prací se může v poznámkách objevit následující doplnění hodnocení:

a)      možnost opravy do …..

b)      hodnocení změněno po opravě

c)       nevyužil/a možnost opravy

Do celkového hodnocení předmětu nebude započítáván pouze průměr známek podle elektronické žákovské knížky, ale také přístup žáka k práci, vedení sešitu a pracovního sešitu, včasné odevzdávání zad